Kalendarium

Piątek, 2021-03-05

Imieniny: Aurory, Fryderyka

Jesteś tutaj:
 1. Start

Ogłoszenie o rekrutacji do
 Niepublicznego Przedszkola w Koszycach Małych

na rok szkolny 2021/2022

 

 1. Niepubliczne Przedszkole w Koszycach Małych przeprowadza rekrutację na podstawie zasady powszechnej dostępności na wolne miejsca w poszczególnych oddziałach.
 2. Zapisy dzieci do przedszkola odbywają się każdego roku w terminie od 1 marca do 15 marca – (rekrutacja wstępna), od 16 marca do 31 marca (rekrutacja główna).
 3. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3-6 lat. W wyjątkowych sytuacjach do przedszkola można przyjąć dziecko, które ukończyło 2,5 lat.
 4. Podstawą zapisania dziecka do przedszkola jest wypełnienie „Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola” i złożenie jej w podanym terminie (rekrutacja wstępna do dnia 15 marca, rekrutacja główna do dnia 31 marca).
 5. Wypełnioną kartę zgłoszenia należy dostarczyć do przedszkola.
 6. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych dzieci jest większa od liczby miejsc, o pierwszeństwie przyjęcia do przedszkola decyduje miejsce zamieszkania dziecka w miejscowości Koszyce Małe.
 7. Pierwszeństwo mają również:

a)      Dzieci już uczęszczające do przedszkola (rodzice składają podania w terminie rekrutacji wstępnej, przed terminem rekrutacji głównej)

b)      Rodzeństwo dzieci uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola w Koszycach Małych  lub Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Koszycach Małych (rodzice składają podania w terminie rekrutacji wstępnej, przed terminem rekrutacji głównej )

c)        Dzieci pracowników przedszkola i Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Koszycach Małych (rodzice składają podania w terminie rekrutacji wstępnej, przed terminem rekrutacji głównej )

d)      Dzieci, których rozwój w zakresie podstawowych czynności samoobsługowych np.; sygnalizowanie potrzeb fizjologicznych, umiejętność samodzielnego zjadania posiłków, rozbierania i ubierania niektórych części garderoby zezwala na uczęszczanie dziecka do przedszkola

e)      Dzieci, których rozwój psychofizyczny osiąga poziom pozwalający na zrozumiałą komunikację.

 1. Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi w dniu 16 kwietnia 2021 r. poprzez  umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie przedszkola listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych oraz przesłanie informacji w formie elektronicznej na indywidualny adres e- mail.
 2. Kartę zapisu dziecka do Niepublicznego Przedszkola w Koszycach Małych można pobrać ze strony internetowej  przedszkola https://nspkm.szkolnastrona.pl/przedszkole/art,472,karta-zgloszenia-dziecka-do-przedszkola-20212022 lub osobiście na terenie przedszkola. 

Szanowni Rodzice,  

na czas ferii zimowych Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu wraz z siedmioma Rezydencjami Królewskimi przygotował specjalny program dla dzieci i młodzieży.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z materiałem w załączniku

ZAŁĄCZNIK

 

INFORMACJA NUMER 1 DLA RODZICÓW Z DNIA 8 GRUDNIA 2020 R.

Dyrektor Niepublicznego Przedszkola  w Koszycach Małych informuje, że w dniu
24 grudnia 2020 r.  przedszkole będzie nieczynne. Informacja o dniach wolnych w roku szkolnym 2020/2021 została przekazana do wiadomości rodzicom na pierwszym zebraniu w miesiącu wrześniu.

 

INFORMACJA NUMER 2  DLA RODZICÓW Z DNIA 8 GRUDNIA 2020 R.

 Zwracamy się z prośbą do rodziców, aby fakt nieobecności dziecka w przedszkolu w  okresie międzyświątecznym tj. od 28 grudnia 2020 do 31 grudnia 2020 r. lub w okresie ferii zimowych tj. od 4 stycznia 2020 r. do 17 stycznia 2020 r. zgłosili telefonicznie  pod numer telefonu 146522854. Informacja o nieobecności dzieci w tym  czasie ułatwi naliczenie opłat za przedszkole za miesiące grudzień i styczeń.

 

 

Komunikat nr 1 z dnia 4 grudnia 2020 r.

Dyrektor Niepublicznego Przedszkola w  Koszycach Małych informuje, że od dnia 7 grudnia 2020 r.  (poniedziałek)  przywrócone zostają stałe godziny pracy przedszkola od 6:00 do 17:00,  w podziale na dwie grupy wiekowe.

Informujemy, że od 7 grudnia 2020 r. pracujemy w pełnej obsadzie kadry pedagogicznej.

 

UWAGA RODZICE
W związku z dłuższą nieobecnością intendenta, prosimy o wstrzymanie się z dokonywaniem opłat za świadczenia (w tym wyżywienie) udzielanych przez Niepubliczne Przedszkole w Koszycach Małych za miesiąc grudzień.

ZARZĄDZENIE

Dyrektora Niepublicznego Przedszkola w Koszycach Małych

z dnia 27 listopada 2020 r.

w sprawie organizacji pracy w Niepublicznym Przedszkolu
w Koszycach Małych
w związku z brakami kadrowymi

Na podstawie §18 ust.2 pkt. 2 rozporządzenia MEN i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w/s bezpieczeństwa

 i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (DZ.U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm), rozporządzenia MEN z dnia 12 września 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa  i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020 poz. 1386), rozporządzenia z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ze zm. ) 

Dyrektor Niepublicznego Przedszkola w Koszycach Małych za zgodą Organu Prowadzącego zarządza, co następuje:

§ 1

 1. W związku z brakami kadry pedagogicznej i personelu obsługi w dniach od 1 grudnia 2020 r. (wtorek) do 7 grudnia 2020 r. (poniedziałek) ogranicza się godziny pracy Niepublicznego Przedszkola w Koszycach Małych. Przedszkole czynne będzie od godziny 7:00 do 16:00.
 2. W godzinach od 7:00 do 8:00 zajęcia prowadzone będą w jednej grupie mieszanej, w godzinach od 8:00-14:00 zajęcia prowadzone będą w podziale na grupy wiekowe – „Leśne Jagódki” i „Promyczki”, w godzinach od  14:00 do 16:00 zajęcia prowadzone będą w jednej grupie mieszanej.
 3. Dzieci z grupy I „Leśne Jagódki, które nie korzystają z leżakowania będą miały zorganizowane zajęcia przy stolikach w swojej sali.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27 listopada 2020 r.

Dyrektor Niepublicznego Przedszkola

w Koszycach Małych 

ZARZĄDZENIE

Dyrektora Niepublicznego Przedszkola w Koszycach Małych

 z dnia 23 listopada 2020 r.

w sprawie organizacji pracy w Niepublicznym Przedszkolu
w Koszycach Małych
w związku z brakami kadrowymi

Na podstawie §18 ust.2 pkt. 2 rozporządzenia MEN i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w/s bezpieczeństwa
 i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (DZ.U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm), r
ozporządzenia MEN z dnia 12 września 2020 r zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa
 i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020 poz. 1386), rozporządzenia z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;);  w porozumieniu z organem prowadzący

Dyrektor Niepublicznego Przedszkola w Koszycach Małych za zgodą Organu Prowadzącego zarządza, co następuje:

§ 1

W związku z brakami kadrowymi na czas od 23 listopada 2020 r. do 30 listopada 2020 r. utworzona zostaje jedna grupa przedszkola mieszana dla dzieci od 2,5 do 5 lat, których oboje rodzice pracują zawodowo oraz wszystkich dzieci 6-letnich realizujących roczne przygotowanie przedszkolne.

§ 2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Niepublicznego Przedszkola
w Koszycach Małych oraz w widocznym miejscu budynku Niepublicznego Przedszkola   w Koszycach Małych.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 23 listopada 2020 r. 

Dyrektor Niepublicznego Przedszkola
w Koszycach Małych

  

ZARZĄDZENIE

Dyrektora Niepublicznego Przedszkola w Koszycach Małych

z dnia 16 listopada 2020 r.

w sprawie  czasowego zawieszenia zajęć w Niepublicznym Przedszkolu
w Koszycach Małych
w związku z brakami kadrowymi

 

Na podstawie §18 ust.2 pkt. 2 rozporządzenia MEN i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w/s bezpieczeństwa
i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (DZ.U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm), r
ozporządzenia MEN z dnia 12 września 2020 r zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa
i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020 poz. 1386), rozporządzenia z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;); w porozumieniu z organem prowadzącym

 

Dyrektor Niepublicznego Przedszkola w Koszycach Małych za zgodą Organu Prowadzącego zarządza, co następuje:

§ 1

 1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Niepublicznego Przedszkola w Koszycach Małych w okresie od 16 listopada 2020 r. do 20 listopada 2020 r. w związku z brakami kadrowymi.

 2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust.1, zadania Niepublicznego Przedszkola w Koszycach Małych są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

§2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Niepublicznego Przedszkola w Koszycach Małych oraz w widocznym miejscu budynku Niepublicznego Przedszkola w Koszycach Małych.

 

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 listopada 2020 r.

 

 

Dyrektor Niepublicznego Przedszkola

                                                                                                                                                                                          w Koszycach Małych
                                                                                                                                                                                          Jadwiga Siembab

  

Wpłaty za obiady należy dokonywać do 5-go  dnia każdego miesiąca przelewem bankowym na konto

NUMER KONTA  87859100070300029560220001


Informacja o wysokości opłaty za miesięczne  korzystanie dziecka z przedszkola,

przekazywana jest w formie wydruku przez intendenta pierwszego dnia  każdego miesiąca

Prosimy nie obliczać samemu opłat.

 

Dyrektor Niepublicznego Przedszkola w Koszycach Małych informuje, iż dysponuje wolnymi miejscami w grupie dzieci 3-4-letnich oraz w grupie 5-6-latków.

Osoby zainteresowane zapisem dziecka do przedszkola prosimy o kontakt z sekretariatem - nr tel. 146522854.

Dyrektor Niepublicznego Przedszkola w Koszycach Małych informuje o zmianie godzin w jakich  odbywać się będą zajęcia dodatkowe: religia w grupie drugiej  "Promyczki". Od dnia 5 października 2020 roku zajęcia będą się odbywały w poniedziałki od godziny 13.00 do 13.30 oraz w środy od godziny 13.30 do 14.00.


Dyrektor Niepublicznego Przedszkola w Koszycach Małych informuje, że dodatkowe zajęcia ruchowe "Przedszkoliada.pl" prowadzone będą od dnia 
października 2020r. w każdy wtorek, w podziale na grupy wiekowe.

Grupa druga „Promyczki" od godziny 14.00 do 14.30.

Grupa pierwsza „Leśne Jagódki" od godziny 14.30 do 15.00.

 

Szanowni Państwo

W związku z zaplanowanymi pracami przez Tarnowskie Wodociągi w dniu 2 września 2020 roku w godzinach od  8:00 do 20:00 nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowościach Zgłobice, Błonie, Zbylitowska Góra, Koszyce Małe.

Ze względu na zaistniałą sytuację po konsultacji z Powiatową Stacją Sanitarno –Epidemiologiczną dyrektor  przedszkola za zgodą organu prowadzącego podjął decyzję o zamknięciu w tym dniu Niepublicznego Przedszkola w Koszycach Małych z powodu braku możliwości zapewnienia dzieciom  w tym dniu zgodnych z reżimem sanitarnym bezpiecznych warunków  sanitarno - higienicznych i żywieniowych  obowiązujących w czasie pandemii.

Prosimy Państwa o zorganizowanie opieki  dzieciom we własnym zakresie.

Informujemy również, że o powyższej decyzji został poinformowany  Małopolski Kurator Oświaty.

W przypadku przełożenia  terminu prac przez Tarnowskie Wodociągi będziemy Państwa natychmiast informować o zmianie decyzji.

Dyrektor Niepublicznego  Przedszkola w Koszycach Małych

J. Siembab

Prosimy o rozpropagowanie powyższej informacji wśród rodziców  dzieci  naszego  przedszkola.

Szanowni Rodzice

Informujemy, że od 1 września 2020 roku przedszkole funkcjonuje w reżimie sanitarnym, zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020 r.

W celu zmniejszenia ryzyka zakażenia Covid-19, rodzice przyprowadzający dzieci do przedszkola nie wchodzą do budynku. Dzieci przy wejściu odbiera pracownik placówki. 

W zawiązku z tym, prosimy o wyjaśnienie i przygotowanie dzieci do nowej sytuacji. 

Wyjątkiem będą pierwsze dwa tygodnie adaptacyjne, podczas których jeden rodzic dziecka nowoprzyjętego będzie mógł wejść do budynku (z zachowaniem wszelkich środków ostrożności: maseczka, zdezynfekowane dłonie), a po przebraniu dziecka w szatni, odprowadzić je do sali i przekazać pod opiekę nauczycielowi. Czas pobytu rodzica na terenie placówki należy wówczas ograniczyć do niezbędnego minimum.

Przypominamy o zachowywaniu min.1,5 - metrowej odległości od innych osób podczas przyprowadzania i odbierania dziecka z placówki.

W związku z wprowadzonymi zasadami bezpieczeństwa prosimy o zaopatrzenie dziecka w przybory osobiste.

Wyprawka dla dzieci z grupy I ( 3-4 – latki ):

miękkie kredki ołówkowe, 2 kleje w sztyfcie, plastelina,1 blok biały techniczny A4,1 blok kolorowy techniczny A4,1 teczka A4 z gumką, 1 pudełko chusteczek higienicznych, 1 opakowanie chusteczek nawilżanych, nożyczki, pantofle antypoślizgowe, piżama, bielizna na zmianę, komplet ubrań na zmianę.

Wyprawka dla dzieci z grupy II ( 5 – 6 – latki ):

miękkie kredki ołówkowe, 2 miękkie ołówki, gumka do mazania, temperówka, 2 kleje w sztyfcie,plastelina,1 blok biały techniczny A4,1 blok kolorowy techniczny A4,2

teczki A4 z gumką, 1 pudełko chusteczek higienicznych, pantofle antypoślizgowe, bielizna na zmianę, komplet ubrań na zmianę.

W dniach 27 – 28.08.2020 r. od godziny 9:00 do 10:00 w Niepublicznym Przedszkolu w Koszycach Małych odbędą się zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci.
W programie:
- zapoznanie dzieci z personelem przedszkola,
- zaznajomienie z pomieszczeniami i otoczeniem przedszkola,
- zajęcia integracyjne dla dzieci i rodziców.
Pragniemy, aby wszystkie dzieci z uśmiechem, bez stresu i płaczu przychodziły do naszego przedszkola.
Serdecznie zapraszamy !
Jednocześnie ze względu na obowiązujący reżim sanitarny w związku z epidemią COVID-19 w spotkaniach wraz z dzieckiem może uczestniczyć wyłącznie jedna osoba dorosła, która będzie musiała mieć założoną maseczkę oraz zdezynfekowane przy wejściu dłonie (lub założone rękawiczki jednorazowe). Informujemy, że rodziców oraz dzieci obowiązuje zmiana obuwia. W zajęciach mogą wziąć udział wyłącznie osoby zdrowe.
Prosimy o udostępnianie i przekazywanie powyższej informacji rodzicom dzieci pierwszorocznych. Dziękujemy :)

Szanowni Państwo zwracamy się z prośbą o przekazywanie i udostępnianie wśród rodziców dzieci uczęszczających do naszego przedszkola, informacji dotyczącej przesyłania swoich adresów e-mail na służbowe skrzynki wychowawców grup. Dziękujemy. 

Szanowni Państwo. W celu umożliwienia wzajemnego kontaktu, ponownie zwracamy się z prośbą do osób, które do tej pory tego nie zrobiły, o przesłanie swoich adresów e-mail na służbowe skrzynki wychowawców poszczególnych grup.

Grupa młodsza 3 – 4 –latki – wychowawca Halina Sztyler : halina@nspkm.szkolnastrona.pl

Grupa starsza 5 – 6 – latki - wychowawca Anna Kuc: anna@nspkm.szkolnastrona.pl

Dziękujemy.

Projekt „Wnuczka, wnuczek edukuje — babcia, dziadek się stosuje!”

Szanowni Państwo, 

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie wraz Małopolskim Kuratorem Oświaty zapraszają wszystkich uczniów szkół podstawowych z całej Małopolski do wzięcia udziału w projekcie pt. „Wnuczka, wnuczek edukuje — babcia, dziadek się stosuje!”. Celem projektu jest integracja międzypokoleniowa, w której dzieci i młodzież w ciekawy, atrakcyjny i komunikatywny sposób poinformują seniorów z jak nie stać się ofiarą oszustwa.

Policjanci zajmujący się profilaktyką społeczną z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie przygotowali krótki film instruktażowy w którym omawiają najczęstsze sposoby działania oszustów. Zadaniem uczniów będzie wybranie jednego ze sposobów i ostrzeżenie przed nim seniora ze swojego otoczenia (rodzina, znajomi, sąsiedzi).

Forma wykonania zadania jest dowolna. Przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności związanych ze stanem pandemii, może to być np. plakat, list, krótka scenka dramatyczna lub nawet rozmowa telefoniczna.

Jesteśmy przekonani, że udział w projekcie da uczniom możliwość rozwinięcia swojej kreatywności, a przede wszystkim uwrażliwi ich na potrzeby i sytuację osób starszych. Seniorzy, natomiast zostaną poinformowani o zagrożeniach, dzięki czemu unikną nieprzyjemnych sytuacji, które narażą ich nie tylko na utratę, często nawet całego dorobku życia ale również niepotrzebny stres.

Bardzo prosimy o zachęcenie uczniów do licznego udziału w projekcie, oraz informację zwrotną ile dzieci i w jaki sposób wykonało zadania, oraz ilu seniorów zostało przez nich poinformowanych.

Organizatorem projektu jest Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie Wydział Prewencji a  partnerem Małopolski Kurator Oświaty.

 https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=c7qMo_cMvk0&feature=emb_title

 

Komunikat z dnia 6 czerwca 2020 r.

Szanowni Rodzice

Mam obowiązek w trosce o Państwa dzieci i pracowników naszej szkoły i przedszkola poinformować, że z dużym niepokojem, jako pracownicy szkoły i przedszkola przyjęliśmy do wiadomości informację o bliskości ogniska zakażenia wirusem COVID-19.

Nie mogąc wykluczyć udziału we mszy świętej i uroczystościach kościelnych odbywających się w ostatnich dniach w Tuchowie, osób pozostających z Państwem w bliskim kontakcie, prosimy o wzmożoną czujność i analizę ryzyka przy podjęciu decyzji o dalszym udziale Państwa dziecka, w zajęciach organizowanych w przedszkolu.

Jadwiga Siembab

Dyrektor Niepublicznego Przedszkola

w Koszycach Małych

Z okazji Dnia Dziecka  wszystkim naszym Przedszkolakom                         

składamy najserdeczniejsze życzenia: dużo zdrowia, uśmiechu, wesołej i beztroskiej zabawy, wielu nowych, fantastycznych przygód, wspaniałych, szczerych przyjaciół oraz codziennych, drobnych radości                              

                                    Dyrektor, Grono pedagogiczne oraz pracownicy obsługi i administarcji Niepublicznego Przedszkola w Koszycach Małych 

            

Neciaki - Dzieciaki, czyli Gminny Dzień Dziecka 

 „Największą radością papieskiego serca są dzieci. I największą troską serca papieża jest każde dziecko.  I miłością serca papieża, tak jak Serca Jezusowego, jest dziecko”. / Jan Paweł II /                                                                                                                                                                                                                                                          

        

          KOCHANE PRZEDSZKOLAKI, RODZICE                            I NAUCZYCIELE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁ W AKCJI                                 „Z SERCEM DLA JANA PAWŁA II”                                                                 

Serdecznie zapraszamy do udziału w akcji „Z sercem dla Jana Pawła II”  z okazji uczczenia 100 rocznicy urodzin Papieża Polaka, organizowanej     

przez Przedszkole nr 57 w Lublinie. Akcja polega na narysowaniu lub wykonaniu z różnych materiałów dostępnych w domu serca.             

          Serce to umieszczamy w oknie w dniu 18.05.2020 r. o godz. 14.50.

O godzinie 15.00. wszyscy wspólnie śpiewamy dla naszego kochanego  Jana Pawła II piosenkę na melodię „Panie Janie”.

Tekst piosenki: 

1.Ojciec Święty,  Ojciec Święty

Był wśród nas, był wśród nas

On przykłady dawał

bym się lepszym stawał

kocham Go, kocham Go.

2.Papież Polak, Papież Polak

Święty jest, Święty jest

Uczył o miłości,

Pokoju, wolności

Papież nasz, Papież nasz.

3.Ojcze Święty Ojcze Święty

Z nami bądź, z nami bądź

My ciebie kochamy

w sercach Ciebie mamy

i miłość Twą , i miłość Twą.

W ten sposób uczcimy pamięć o Ojcu Świętym, który zawsze promieniował miłością i życzliwością, w stosunku do dzieci i na zawsze pozostanie naszym  Przyjacielem.

Serdecznie dziękujemy za przyłączenie się do akcji.

https://blizejprzedszkola.pl/konkurs-6571,akcja#

 

W związku z informacją zamieszczoną w dniu 4 maja 2020 r. publikujemy poniższe zarządzenie.

Zarządzenie

Dyrektora Niepublicznego Przedszkola w Koszycach Małych

z dnia 5 maja 2020 r.

 

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Niepublicznym Przedszkolu w Koszycach Małych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), § 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410), § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego

 zarządzam, co następuje:

 § 1.

1.Zawiesza   się   na   czas   oznaczony   prowadzenie   działalności   dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Niepublicznego Przedszkola w Koszycach Małych w okresie od dnia 6 maja 2020 r. do dnia 10 maja 2020 r.  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

 

2.W  okresie  czasowego  zawieszenia  zajęć,  o  którym  mowa  w  ust.  1,  zadania Niepublicznego Przedszkola w Koszycach Małych są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 § 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Niepublicznego Przedszkola w Koszycach Małych oraz na tablicy ogłoszeń Niepublicznego Przedszkola w Koszycach Małych.

 § 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                                                    Dyrektor Niepublicznego Przedszkola
                      ?<

Aktualności

ZEBRANIA DLA RODZICÓW

W dniu   9 września 2020 roku - środa - odbędą się zebrania z Rodzicami dzieci uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola w Koszycach Małych.

Ze względu na warunki lokalowe i czas...